Dilus Laboratories, Research and Manufacturing Company. Back to Website

B A R C E L O N A

Innovation Through ResearchHome >Qualitat

Dilus Laboratories, Research and Manufacturing Company. Corion Registered Trademark property of Dilus LaboratoriesPharma                                              Dilus Laboratories, Research and Manufacturing Company. Corion Registered Trademark property of Dilus LaboratoriesVeterinary

Qualitat

La qualitat és la nostra prioritat a Dilus Laboratories. La qualitat comença abans del desenvolupament del producte ja que és una de les exigències i necessitats dels nostres clients i la imposem en els nostres desenvolupaments.

Dilus Laboratories disposa d'un equip de desenvolupament i investigació,  un laboratori d'investigació i una planta especialitzada i certificada GMP.

La qualitat és també una preocupació pel nostre equip de professionals, tots compromesos en satisfer als clients i les necessitats de les perspectives: les normes de qualitat, la fiabilitat, la formació contínua, el rigor en el respecte als processos i les lleis europees.

La  qualitat també té en compte els efectes mediambientals: la disminució dels rebutjos (nitrogen, fosfor, metalls pesats, etc.), millorant el balanç de carboni, o la optimització del producte i procés.

Tenim una trazabilitat total, registrar i seguir-ho tot  per assegurar els nostres standards de qualitat.

Dilus Laboratories ofereix  productes de qualitat que aporten rentabilitat i  desenvolupament, en relació amb el medi ambient.


DILUS LABORATORIES, Research and Manufacturing Company · Polígon Industrial El Bulló C/Mestral, 7 - 08507 BARCELONA
Tel: + 34 93 885 15 79 · Fax: +34 93 883 39 16 · web:diluslabs.com · e-mail:contact@diluslabs.com · © 2013 All rights reserved.